پزشک حاضر در صحنه خودکشی نتوانست علایم حیاتی نوجوان ۱۳ساله را بازگرداند + عکس

157

حوالی ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه ۳اردیبهشت۱۳۹۶پسری ۱۳ ساله خود را از پل یخسازی رشت به پایین پرت کرد که منجر به مرگ او شد. به گفته شاهدان عینی هرچند به طور اتفاقی یک پزشک زن که از آن محدوده می گذشت تلاش کرد که علائم حیاتی را به این نوجوان برگرداند اما این تلاش ها بی نتیجه بود و او دقایقی بعد به دلیل ضربه شدید وارده به سرش جان خود را از دست داد.