عفو بین الملل نسبت به اعدام یک نوجوان هشدار داد

70

عفو بین‌الملل در یک بیانیه برای اقدام فوری نسبت به اعدام یک جوان که در سن ۱۵سالگی دستگیر شده و در معرض اعدام قریب‌الوقوع قرار دارد هشدار داد.

در این بیانیه آمده است:‌ پیمان برنداح که در زمان دستگیری تنها ۱۵سال سن داشت قرار است ۲۰اردیبهشت در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شود.

او بعد از یک محاکمه غیرمنصفانه که ناقض اصول عدالت نوجوانان بود به اعدام محکوم شد. وی برای مدت زیادی در سلول انفرادی بود و به‌شدت مورد شکنجه قرار گرفت.

در این بیانیه همچنین آمده است روندهای قضایی منجر به متهم شدن پیمان برنداح شده که آشکارا ناقص اصول حوزه حقوقی نواجوانان می‌باشد.