وقتی بلیطهای کنسرت به فروش رفت کنسرت لغو شد

57

برگزاری یک کنسرت موسیقی در تاریخ دوشنبه ۴اردیبهشت ۹۶ در خراسان رضوی بدون هیچ دلیلی لغو شد.

اکثر بلیط های این کنسرت که قرار بود در شهر گناباد برگزار شود از قبل از طریق اینترنت به فروش رفته بود اما با مخالفت دست اندرکاران حکومتی در این استان مواجه شد و برگزاری آن لغو گردید.

قابل ذکر اینکه علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای و پدر همسر رییسی در این شهر از مدتها پیش مخالفت خود را با برگزاری هر گونه برنامه هنری و کنسرت در خراسان اعلام کرده بود و در روز ۲۹فروردین امسال نیز با تأکید بر مخالفتش خواهان جلوگیری از برگزاری هر گونه کنسرت در سراسر کشور شده بود.