دادستان زمانبندی بسته بودن صوت تلگرام را اعلام کرد

67

محمد‌جعفر منتظری، دادستان تهران گفت:‌ تماس صوتی تلگرام حداقل تا پایان انتخابات مسدود خواهد بود. سیستم مکالمه صوتی تلگرام به اذعان همه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خلاف امنیت کشور بوده و به همین دلیل مسدود شده است.

وی افزود: بخشی از فضای مجازی که منشأ آن در خارج کشور است نیز در حد توان رصد و برخورد مناسب خواهد شد… چرا که آنچه برای ما مسلم است این است که دشمن از طریق فضای مجازی درصدد حمله به سلامت و صلابت انتخابات است.

وی افزود: امنیت کشور در هر زمان و مکانی اولویت بسیار مهم ماست… اجازه نخواهیم داد از طریق برخی شبکه‌ها این امنیت به مخاطره بیفتد.