نمایشگاه ابداعی منجر به مجروح شدن هشت دانشجو شد

70

تبدیل شدن محوطه دانشگاه به بنگاه اتومبیل ومصدوم شدن ۸تن از دانشجویان دانشگاه ارومیه

مسولین دانشگاه ارومیه محوطه این دانشگاه را برای برگزاری نمایشگاه ماشینهای کلاسیک و مسابقه موتور سواری اجاره داده اند! این امر باعث شد که روز جمعه اول اردیبهشت ماه در محوطه دانشگاه ارومیه چند تن از دانشجویان این دانشگاه دچار مصدومیت شدند.

تعداد دانشجویان مصدوم شده را هشت نفر گزارش کرده اند که حال دو تن از آنان وخیم گزارش شده است. استفاده اقتصادی از محوطه دانشگاه از سبکهای جدیدی است که تنها و تنها از دست حکومت کاسب کارهای ایران بر می آید و از دست جماعتی که همه چیز را به شکل پول می بینند و برای پول در آوردن از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کنند.

تمام مسولین و دست اندرکاران آن هم به این ویروس آلوده هستند، وگرنه محیط و فضای دانشگاه را چه ربطی است به مسابقه موتور سواری و نمایشگاه ماشین و تا حالا کی بوده که محوطه دانشگاهی برای این امورات اجاره داده شود. با جان جوانان برای پول در آوردن بازی میکنند.