روزنامه‌ایتالیایی کوریر دلاسرا از همکاری ایران با القاعده پرده برداشت

345

روزنامه‌ایتالیایی کوریر دلاسرا از گفتگو میان اعضای القاعده برای عضوگیری در اروپا با هدف اعزام نیرو به افغانستان پرده برداشت. این نیروها از طریق ایران برای دیدن آموزشهای نظامی اعزام می‌شوند

روزی نیست که اسناد جدیدی از نقش ایران برای تشویق و تسهیل فعالیت عناصر القاعده بین اروپا و افغانستان از طریق خاک ایران افشا نشود.

آژانس اطلاعات ایتالیا از طریق روزنامه کوریر دلاسرا تماسهای میان دو عضو القاعده را فاش کرد که مربوط به انتقال اعضای جدید از اروپا به افغانستان از طریق خاک ایران است

بنا‌ به نوشته این روزنامه گفتگوها میان بن هانی الاسد و طارق شرابی در مارس ۲۰۰۱ صورت گرفته است.

بن هانی: باید به یک سفارت در فرانسه یا لندن بروی و خواستار ویزا به مکه بشوی اما از طریق ایران

طارق شرابی: ایا رفتن از طریق ایران خطرناک نیست؟

بن هانی: خیر خطری ندارد زیرا یک سازمان در ایران هست که به برادران برای عبور از مرز کمک می‌کند و یک همکاری کامل از سوی مقامهای ایران وجود دارد. یک نفر در ایران منتظر تو خواهد بود تا برای عبور به افغانستان به تو کمک کند.

طارق شرابی: این فرد کیست؟

بن هانی: نام او ابوسیاف است و مسئول در ایران است که از برادران استقبال می‌کند. او سپس آنها را ارزیابی کرده و از میان آنها نخبه‌ها را بر میگزیند. من به تو نصیحت می‌کنم که به سفارت ایران در لندن بروی که تعامل و برخورد آنها منعطف و آسان است و بعد از آن نگران هیچ چیز نباش همه چیز آماده و سازمان داده شده تا به پادگانهای آموزشی در افغانستان برسی.

این تنها سند مربوط به همکاری ایران و القاعده نیست. بر اساس تحقیقات دادگاه نیویورک در مورد حملات تروریستی ۱۱سپتامبر ۲۰۱۱ در آمریکا افرادی که هواپیماها را ربوده و آنها را منحرف کردند، از طریق ایران به افغانستان رفت و آمد می‌کردند.