جنایت جدید نیروی انتظامی نسبت به کولبران کرد

133

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده، عصر روز پنجشنبه سی و یکم فروردین‌ماه، مأموران سردشت، به کولبران کُرد حمله کرده و اقدام به توقیف اجناس آنها کرده و تمامی اجناس آنان را به آتش کشیده‌اند.

روزبیست و ششم فروردین‌ نیز، در نتیجه‌ی حمله ای دیگر در سردشت، دست‌کم چهار کولبر کشته و مجروح شدند.

نام یکی از کولبران جانباخته ‘احمد مام قادری’ ‘ اعلام شده است.

در یک سال گذشته دهها کولبر با گلوله مستقیم رژیم آخوندی کشته و زخمی شده‌اند.