آیا حذف احمدی نژاد یک اتفاق ساده است؟ – مانا ارجمند

338

در حالیکه حذف محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری به دستور شخص خامنه‌ای صورت گرفت، بقایی، معاون احمدی‌نژاد، از طریق کانال تلگرامی وابسته به خود ضمن اعلام عزای عمومی، حذف احمدی‌نژاد را مصیبت عنوان کرد.

کانال ستاد بقایی نوشت: مصیبت وارده را به تمام مستضعفین و خمینی تسلیت عرض می‌کنم و در اشک همه اینها در حذف احمدی‌نژاد ما هم به سوگ می‌نشینیم.

مدیر کانال تلگرامی بقایی همچنین نوشت: ما سربازان خمینی بوده و هستیم و به راه او خیانت نخواهیم کرد. و کینه‌ها را در سینه‌ها نگاه خواهیم داشت تا در بزنگاه رویارویی‌های سرنوشت‌ساز حق و باطل؛ سردرگم و بلاتکلیف نباشیم.

از دیدگاه ما دو جریان، تنها در اندیشه گسترش قدرت و ثروت خویش هستند.

تلگرام بقایی افزود: ما از هیچ‌یک از ۶نفر تأیید شده توسط شورای نگهبان پشتیبانی نخواهیم کرد و تکلیف خویش را تنها؛ آگاهی بخشی به ملتها می‌دانیم.

تلگرام بقایی با طعنه به شورای نگهبان تحت کنترل خامنه‌ای نوشت: به شورای نگهبان تبریک می‌گویم به‌خاطر این‌که اسیر تهدیدات اشراف شد و اثبات کرد کسانی می‌توانند باشند که رفقای دزدان باشند… ما شما را از باورهایمان بیرون می‌کنیم و نظاره‌گر انتخابات کاملاً نمایشی که نتیجه‌اش پیروزی روحانیست می‌شویم و تأسف می‌خوریم به باورهای ۳۸ساله خود

این حذف البته برای برای بدن ضعیف حکومت یک جراحی بسیار مهم و سیگنال قابل توجه محسوب میشود که عواقبی را به همراه خواهد داشت، زیرا احمدی‌نژاد کسی است که خامنه‌ای به کمک پاسداران و مهندسی انتخابات او را در سالهای ۱۳۸۴و ۱۳۸۸ به‌ریاست جمهوری رساند و بر سایرجناح ها  تحمیل کرد. و خود خامنه‌ای بارها گفته بود احمدی‌نژاد را بر سایرین از جمله رفسنجانی ترجیح می‌دهد.

و سوال اصلی اینکه چرا احمدی نژاد با وجودیکه به او گفته شده بود کاندیدا نشود کاندید شد و چرا خلاف میل اربابش به صحنه رقابت پا گذاشت، از چه چیزی خبر دارد که به این شکل بی محابا به ولی فقیه پشت کرد و بر او تاخت؟