خودکشی یک زندانی پس از سه ماه حبس در انفرادی

79

یک زندانی پس از چندین ماه حبس در سلول انفرادی در زندان بیرجند، به دلیل فشارهای روانی وارده ناشی از این دوران، دست به خودکشی زد.

در هفته‌های گذشته یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بیرجند پس از سه ماه نگهداری در انفرادی اقدام به خودکشی کرد و جان سپرد.

این زندانی با هویت «محمد نُهتانی» در پی اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش به دستور مسئولین به سلول انفرادی منتقل و سه ماه در این شرایط نگهداری شده بود.