تنبیه وحشیانه یک دانش آموز استعفای مدیر را به همراه داشت + فیلم

104

در پی تنبیه یک دانش آموز در یکی از مدارس شهرستان رودبار جنوب کرمان، رئیس آموزش و پرورش این شهرستان از سمت خود استعفا داد و معلم خاطی توبیخ شد. اسماعیل پهلوانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودبارجنوب با توجه به تکرار تنبیه بدنی توسط معلم خاطی در این شهرستان در راستای احترام به افکار عمومی و پاسخگو بودن مسئولان در حوزه تحت مدیریت از سمت خود استعفا کرد. این اتفاق در روستای ریگ بحرین از توابع شهرستان رودبارجنوب روی داده و معلم خاطی نیز به هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کرمان معرفی شده تا طبق ضوابط اقدام شود. رئیس آموزش و پرورش شهرستان رودبارجنوب گفت: این دانش آموز دوم دبستان روز گذشته در روستای ریگ بحرین از توابع این شهرستان توسط معلم خود مورد تنبیه قرار گرفت.

اسماعیل پهلوانی افزود: خانواده این دانش‌آموز مدعی هستند که علت تنبیه بدنی پسرشان نحوه یادگیری در یکی از دروس بوده و معلم اقدام به تنبیه وی با خط کش کرده است که آثار جراحت روی بدن دانش‌آموز به طور کامل نمایان است. وی گفت: هم اکنون خانواده این دانش آموز علیه این معلم دادخواستی را مطرح کرده اند.