گروه ده نفره قاچاق مواد مخدر وابسته به سپاه قدس در ایتالیا شناسایی شد
گروه ده نفره قاچاق مواد مخدر وابسته به سپاه قدس در ایتالیا شناسایی شد

منابع امنیتی ایتالیا فاش ساختند آنها موفق شدند یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، که مشغول مدیریت تعدادی از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به اتحادیه اروپا است را شناسایی کنند.

این منابع امنیتی ایتالیایی فاش ساختند که شبکة‌ کشف شده به فرماندهی یک افسر ایرانی به نام غلامرضا باغانی و ۹نفر عراقی وابسته به شبه‌نظامیان «الحشدالشعبی» عراق بوده است.

این گروه ماموریت داشتند  که مواد مخدر را از طریق عراق و ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سراسر اروپا قاچاق کنند …

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy