نامه رسیده از فجایع بی خانمانی + عکس

114

نامه رسیده یکی از دوستان آژانس ایران خبر:

این عکسها که می بینید از یکی از خیابونهای شیراز گرفتم این فرد که می بینید امروز از صبح اینجا افتاده است. ساعتهاست که درسرما خوابیده هم موقع رفتن صبح او را دیدم هم عصر موقع برگشت هوا داشت تاریک میشد گفتم شاید بلایی سرش اومده باشه رفتم سراغش با کمی غذا و که تا مرا دید بلند شد و به سرعت محل رو ترک کرد، یک پسر ۲۵-۲۶ساله معتاد بود. از صب تا غروب خواب بود! میدانید چرا چون از الان تا فردا صبح باید بیدار بمونه!

تو خیابون زندگی کردن اینه! میان بدبختت میکنن پول و پله داشته باشی ازت میگیرن اگه پاش بیفته خودتو میکشن و اعضای بدنتو میفروشن. کجاس اون عالم ادیب که میگفت چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار!

کجا رفت آن دانش و هوشمان

که شد مهر میهن فراموشمان

نبود این چنین کشور و دینمان

کجا رفت آیین دیرینمان

با تشکر از این هموطن گرامی