زندانی سیاسی خالدحردانی در اعتراض به عدم آزادی دو زندانی اعتصاب غذا کرد

54

زندانی سیاسی خالد حردانی در اعتراض به بی‌قانونی و عدم آزادی رسول حردانی و شهرام پورمنصوری اعلام به دو روز اعتصاب‌غذا کرد.

وی طی اطلاعیه‌یی که رو نوشت آن را برای خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران ارسال کرد نوشت‌: «طبق اعلام رسمی روزنامه‌های کثیرالانتشار حکومتی تاریخ آزادی رسول حردانی و شهرام پورمنصوری ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ بوده است (یعنی ۱۵ سال پس از بازداشت) اینجانب در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی و ادامه شکنجه‌ها و ظلم مضاعف نسبت به رسول و شهرام که در زمان بازداشت از لحاظ قانونی بین‌الملل٫کودک محسوب می‌شود و در این مدت تحت شدیدترین شکنجه‌های غیرانسانی و تبعید و پرونده‌سازیها قرار گرفته‌اند٫در اقدامی اعتراضی نسبت به رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی روز سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶ فروردین ۹۶ در اعتصاب‌غذا خواهم بود.

لازم به یادآوری است که این اعتراضات تا زمان آزادی ادامه خواهد داشت.

زندانی سیاسی خالد حردانی ۱۳ فروردین۱۳۹۶