زندان فشاشویه تهران

بیش از سه ماه است حدود ۴۵ زندانی به تصمیم سلیقه ای مسئولان زندان تهران بزرگ (فشافویه) از سایر زندانیان جدا گشته و در در تیپ ۱ سالن ۱۲، معروف به سالن در بسته به شکل مجزا نگهداری میشوند. این زندانیان از حق تماس و ملاقات، دسترسی به فروشگاه زندان و دریافت جیره بهداشتی محروم شده اند. گزارش میشود تعدادی از زندانیان مورد اشاره بیمار هستند با اینحال از دریافت خدمات پزشکی محرومند.

علاوه بر تمام محرومیت های مورد اشاره زندانیانی در این جمع هستند که از بیماری در رنجند با اینحال از اعزام آنان به بهداری نیز جلوگیری می شود.

هر چند اتهامات این زندانیان مختلف است ولی عمده آنان را متهمان به سرقت تشکیل می دهند. این زندانیان عمدتا افرادی هستند که به دلایل مختلفی پیروی از دستورات مسئولان زندان را نپذیرفته اند. در صورتی که این زندانیان کوچکترین اعتراضی کنند، گارد زندان آنان را مورد ضرب و شتم قرار می‌هد. گفته میشود که به این زندانیان گفته اند اینقدر در این زندان میمانید تا خودتان خودتان را به قتل برسانید.