زنان ورزشکار به جای تشویق به مدت یکسال از مسابقات محروم شدند
زنان ورزشکار به جای تشویق به مدت یکسال از مسابقات محروم شدند

یکی از ترفندهایی که همواره حکومت برای سرکوبی زنان و بخصوص زنان ورزشکار از آن استفاده میکند، حجاب اجباری است و یکی از عرصه هایی که حکومت به شدت تلاش میکند زنان را از شرکت در آن منع کند صحنه ورزش است. حالا اگر زنی در این صحنه با تلاش، خود را به حکومت تحمیل کرده باشد! در صحنه بعدی او رابیشتر سرکوب و بیشتر منزوی میکند و این داستان زنان ورزشکاری است که در مسابقات بیلیارد چین به به مسابقه راه یافته بودند!

همواره همراه و همسفر ورزشکاران یکسری جاسوس و بسیجی برای کنترل آنها اعزام میشوند که تعداد آنها معمولا از خود ورزشکاران بیشتر است. و این جاسوسان به جای روحیه دادن و تشویق بانوان ورزشکار، با گیر دادن به حجاب آنان باعث محرومیت یکساله آنها از صحنه مسابقات شده اند.

این خبر را ایسنا منتشر کرد و نوشت: کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس اعلام کرد بانوان اعزامی به مسابقات آزاد چین به‌دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی به مدت یک سال از حضور در تمامی مسابقات داخلی و خارجی محروم می‌شوند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy