جمعبندی اعتراضات دانشجویی سال ۹۵ بسیار چشمگیر و عالی ارزیابی میشود + فیلم

129

سال ۹۵ سالی پر بار برای دانشجویان ایران بود، سالی بود که از نخستین روزهای شروع سال تحصیلی تجمعات اعتراضی دانشجویان نیز استارت خورد و بهاری پر هیاهو و پر جنبش و آزادی بخش را نوید داد و دانشگاه میرفت که در روز روزش حرفش را به ثمر بنشاند و نشاند.  دفاع یکپارچه دانشجویان از حق آموزش رایگان از اعتراضات گسترده و چندین روزه دانشجویان در مقابل سیاست های ضد دانشجویی مسئولان در دانشگاههای تربیت مدرس ، دانشگاه اصفهان و رازی کرمانشاه  از شهریور۱۳۹۵ آغاز شد و در روزهای اول سال تحصیلی به دانشگاههای تهران، شریف، و علامه و… در روز ۱۶ آذر به اوج خود رسید.

اعتراض به قوانینی که ریشه آموزش رایگان را نشانه رفته بود و با انواع و اقسام تبصره ها آرزوهای نسل جوان و علاقمند به ادامه تحصیل و با استعداد را بر باد می داد.

اعتراضات صنفی در دانشگاههای مختلف هم با شوری صد چندان آغاز شده بود و  نقش ویژه شوراهای صنفی در حمایت و برپایی اعتراضات صنفی برای مطالبات به حق و آموزشی و رفاهی دانشجویان چشمگیر بود.

در این سال میتوان به بیش از ۶۰ حرکت اعتراضی و تجمع و تحصن صنفی و آموزشی اشاره کرد؛ این حرکت ها جدا از حرکت های اعتراضی در فضای مجازی و نامه های اعتراضی به مسئولان می باشد.

روز شمار اعتراضات دانشجویان دانشگاههای ایران در سال ۱۳۹۵ به قرار زیر بوده است:

۱- اعتراض شبانه در خوابگاه کوی دانشگاه و کوی چمران دانشگاه تهران(۱۹ فروردین۱۳۹۵)

۲- اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین(۲۶ فروردین۱۳۹۵)

۳-  اعتراض نسبت به عملکرد ضعیف ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(۳۰ فروردین۱۳۹۵)

۴-  اعتراض دانشجویان پردیس هنرهای زیبا(۵ اردیبهشت۱۳۹۵)

۵- تجمع اعتراضی دانشجویان ساکن خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران(۱۲ اردیبهشت۱۳۹۵)

۶-تجمع اعتراضی در دانشگاه اسفراین (۱۲ اردیبهشت۱۳۹۵)

۷- تحصن ۴ روزه در دانشگاه زنجان (۲۵ اردیبهشت۱۳۹۵)

۸- اعتراض دانشجویان دانشگاه سهند تبریز (۲۵اردیبهشت۱۳۹۵)

۹- تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل (۲۸ اردیبهشت۱۳۹۵)

۱۰- اعتراض اساتید و دانشجویان دانشگاه شریف (۲۸ اردیبهشت۱۳۹۵)

۱۱-  تجمع دانشجویان ۳ دانشگاه مقابل بنیاد نخبگان (۱۱ خرداد۱۳۹۵)

۱۲-  اعتراض دانشجویان علوم پزشکی گرگان (۳۱ خرداد۱۳۹۵)

۱۳-  تجمع در کوی دانشگاه تهران  (۲۹  تیر۱۳۹۵)

۱۴-  تجمع در دانشگاه هنر تهران (۲۰ تیر۱۳۹۵)

۱۵-  برگزاری نشست شورای صنفی دانشجویان در پله های وزارت علوم( ۲۶ مرداد۱۳۹۵)

۱۶-  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به قانون سنوات که ۴ روز طول کشید (۱۴ شهریور۱۳۹۵)

۱۷-  اعتراض دانشجویان دانشگاه اصفهان به قانون سنوات( ۲۸ شهریور۱۳۹۵)

۱۸-  تجمع دانشجویان دانشگاه رازی ( ۲۸ شهریور۱۳۹۵)

۱۹- تجمع دو روزه دانشجویان دانشگاه بهشتی به وضعیت بد دانشگاه (۳ مهر۱۳۹۵)

۲۰-  تجمع اعتراضی در دانشگاه امیر کبیر(۴ مهر۱۳۹۵)

۲۱-  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف که سه روز به طول انجامید(۴ مهر۱۳۹۵)

۲۲-  تجمع اعتراضی دانشجویان خواجه نصیر الدین طوسی (۱۰و۱۱ مهر۱۳۹۵)

۲۳-  تجمع در دانشگاه بهشتی(۱۲ مهر۱۳۹۵)

۲۴٫  تحصن دانشجویان داروسازی دانشگاه اهواز(۲۶  مهر۱۳۹۵)

۲۵- تجمع دانشجویان دانشگاه پردیس فنی عباسپور(۲۷ مهر۱۳۹۵)

۲۶-  تجمع دانشجویان دانشگاه سمنان در اعتراض به کیفیت غذا(۳ آبان۱۳۹۵)

۲۷- تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران(۳ آبان۱۳۹۵)

۲۸-  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده توانبخشی علوم پزشکی ایران(۱۱ آبان۱۳۹۵)

۲۹-  اعتراض دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران(۱۰ و ۱۱ آبان۱۳۹۵)

۳۰- اعتراض دانشجویان دانشگاه ارومیه به کیفیت بد غذا (۱۱ آبان۱۳۹۵)

۳۱-  تحصن دانشجویان دختر ساکن خوابگاه چمران تهران(۱۹ آبان۱۳۹۵)

۳۲-  اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود به کیفیت بد غذا(۲۰ آبان۱۳۹۵)

۳۳-  تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاه وصال دانشگاه تهران (۲۱ آبان۱۳۹۵)

۳۴-  اعتراض دانشجویان دانشکده دامپزشکی کازرون به قطع درختان(۲۲ آبان۱۳۹۵)

۳۵-  تجمع دانشجویان دانشگاه قم(۲۴ آبان۱۳۹۵)

۳۶-  تجمع دانشجویان دانشگاه بجنورد(۲۵ آبان۱۳۹۵)

۳۷-  اعتراض دانشجویان دانشگاه کاشان به کیفیت بد غذا (۲۶ آبان۱۳۹۵)

۳۸-  تجمع دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی شمال در اعتراض به افزایش ناگهانی شهریه ها(۱ آذر۱۳۹۵)

۳۹-  تحصن دانشجویان ساکن خوابگاه چمران تهران (۲ آذر۱۳۹۵)

۴۰-  اعتراض دانشجویان خوابگاه سرو بیرجند(۴ آذر۱۳۹۵)

۴۱-  تجمع دانشجویان دختر دانشگاه علامه(۱۳ آذر۱۳۹۵)

۴۲-  تجمع دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت (۱۶ آذر۱۳۹۵)

۴۳-  اعتراض دانشجویان دانشگاه مدنی تبریز( ۱۶ آذر۱۳۹۵)

۴۴- اعتصاب ۸ ساعته دانشجویان برازجان در مقابل دفتر ریاست دانشگاه(۲۱ آذر۱۳۹۵)

۴۵- اعتراض دانشگاهیان به انتقال رشته روانشناسی بالینی ( آذر۱۳۹۵)

۴۶- اعتراض دانشجویان دانشگاه ارومیه به قطع آب(۲۶ آذر۱۳۹۵)

۴۷-   تجمع دانشجویان دانشگاه نفت در مقابل مجلس (۵ دی۱۳۹۵)

۴۸-  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بوشهر(۵ دی ۱۳۹۵)

۴۹-  حضور نمایندگان دانشجویان در سازمان دانشجویان کشور که با درهای بسته مواجه شدند(۷ دی۱۳۹۵)

۵۰-  تحصن ۴ روزه دانشگاه تربیت مدرس(۱۱ دی۱۳۹۵)

۵۱-  اعتراض دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد (۲۸ دی۱۳۹۵)

۵۲-  تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی(۳ بهمن۱۳۹۵)

۵۳-  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز(۶ بهمن۱۳۹۵)

۵۴-  تجمع دانشجویان کوی دانشگاه (۸ بهمن۱۳۹۵)

۵۵-  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(۱۴ بهمن۱۳۹۵)

۵۶-  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه اراک(۲ اسفند۱۳۹۵)

۵۷-  اعتراض دانشجویان دانشگاه لامرد مقابل فرمانداری(۴ اسفند۱۳۹۵)

۵۸-  تجمع دانشجویان دانشگاه علامه(۱۴ اسفند۱۳۹۵)

۵۹-  تجمع دانشجویان دانشگاه تهران(۱۵ اسفند۱۳۹۵)

۶۰-  تجمع دانشجویان دانشگاه لامرد(۱۸ اسفند۱۳۹۵)

۶۱-  تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به احضار دانشجویان به کمیته انضباطی(۲۱ اسفند۱۳۹۵)

با آمار و ارقام بالا مشخص میشود که دانشجویان علیرغم احضارها و تهدیدها  و علیرغم تمام بگیر و ببندها تن به تسلیم نمیدهند و برای احقاق حقوق خود پرشور به پیش میروند. آنها علیه سیاست های غلط می ایستند تا مسئولان حکومتی بدانند که دانشجویان زیر بار بی عدالتی نخواهند رفت و همانطور که همواره گفته اند تا رسیدن به خواسته هایشان  ادامه خواهند داد.