میوه‌خواری
میوه‌خواری

کارشناسان زیست‌شناسی فرگشت در نیویورک آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که تغذیه عاملی اساسی در رشد مغز انسان‌ها و شامپانزه‌ها بوده است. گروهی از پژوهشگران می‌گویند پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی در رشد مغز مؤثر بوده است.

در میان دیرینه‌شناسان نظریه‌ای وجود دارد که بر اساس آن پیچیدگی‌های موجودات اجتماعی نقش اصلی در بزرگی اندازه مغز آنها داشته است. دیرینه‌شناسانی که بر این باورند، حجم زیاد مغز را پیش‌زمینه‌ی ایجاد درک اجتماعی می‌دانند. درک اجتماعی هم یکی از پایه‌های تکامل یا فرگشت انسان و گونه‌های دور و نزدیک به آن شمرده می‌شود.

گروهی از پژوهشگران در نیویورک اما با انتشار نتایج تحقیقات خود در نشریه تخصصی “Nature Ecology & Evolution” با این نظریه مخالفت کرده‌اند. داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های آنها از ۱۴۰ گونه پستانداران نشان می‌دهند که تغذیه نقش به مراتب مهمتری در بزرگ‌شدن مغز گونه‌های مختلف بازی کرده است.

حجم مغز گونه‌های جانوری‌ای که میوه می‌خورند به طور متوسط ۲۵ درصد بیشتر از مثلا گونه‌هایی است که گوشت یا همه چیز می‌خورند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که ساختارهای اجتماعی گونه‌های مورد تحقیق نقشی در رشد مغز آنها ندارد.