توفان عظیم ”دبی“ با سرعت ۲۶۳ کیلومتر در ساعت

75

توفان عظیم ”دبی“ با سرعت ۲۶۳ کیلومتر در ساعت، سواحل کوئینزلند در استرالیا را در نوردید و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است.

این توفان که درجه ۴ طبقه‌بندی شده است باعث شد که بیش از ۲۵هزار نفر از اهالی،منطقه خود را ترک کنند.

این توفان که به گفته مقامات استرالیایی بدترین توفان در این ناحیه از سال ۲۰۱۱ است باعث شده است که برق حدود ۲۳هزار خانه در جزایر نزدیک ساحل قطع شود و سقف بسیاری از خانه‌ها کنده شود.

کلیه پروازها در فرودگاه تانزویل و مکی لغو شده است و فرماندار کوئینز لند آناستازیا پالاشه در این باره گفت ”همه سنگر گرفته‌اند“.