ایران یکی از منابع اصلی تهدید برای کشورهای عرب است

55

اسکای نیوز گزارش داد:‌ انتظار می‌رود مقابله با دخالتهای ایران یکی از محورهای بیانیه پایانی کنفرانس سران کشورهای عربی در اردن باشد. در پیشنویس این بیانیه، دخالتهای ایران در امور داخلی کشورهای عربی محکوم شده و آن‌را نقض قوانین بین‌المللی و اصل حسن همجواری و حاکمیت کشورها اعلام شده است.

نبیل العثوم رئیس بخش بررسیهای ایران در مرکز بررسیهای منطقه به اسکای نیوز گفت:‌ ایران یکی از منابع اصلی تهدید برای کشورهای عرب است و در تلاش برای توسعه دخالتهایش در کشورهای عربی، عراق را دروازه نفوذ ژئوپلتیک خود محسوب می‌کند.

وی افزود، پروژه ایران امنیت عربی را تهدید می‌کند و به سود اسراییل است.

کمیته چهارگانه کشورهای عرب شامل عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی با شرکت دبیرکل اتحادیه عرب که در اردن برگزار شد، ادامه دخالتهای ایران در امور کشورهای عربی را محکوم کرد. این کمیته اعلام کرد ایران به فرقه‌گرایی دامن می‌زند و در مقابل تلاشها برای حل بحرانهای منطقه، کارشکنی می‌کند.

در این کمیته راههای جلوگیری از دخالتهای ایران در امور داخلی کشورهای عربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت التزام به اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأکید شد: در این قطعنامه بر لزوم قطع آزمایش موشکهای بالستیک ایران تأکید شده است.