بهار از سیم خاردارهای شادی ستیز هم عبور کرد-ارژنگ داوودی

82

زردی ستم از تو سرخی پایداری از ما ؛ پیام نوروزی زندانی سیاسی تبعیدی ارژنگ داودی

زندانی سیاسی ارژنگ داودی که در زندان مرکزی زابل در تبعید به سر می برد با نوشتن بیانیه ای نوروز ۹۶ را به مردم تبریک گفت و آرزوی پیروزی کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر می باشد:

هم میهنان!

محدودیت های کم سابقه باعث شد که نتوانم به مناسبت هشتم مارس ۲۰۱۷۷ پیامی بفرستم تا ضمن گرامیداشت روز جهانی زن بر این نکته کلیدی تأکید بورزم که هرچند زنان ایرانی در پیروزی انقلاب ۵۷ نقش چشمگیری ایفا کردند اما راهزنان انقلاب از آغار شکل گیری رژیم بشر ستیز فقیه نوک پیکان حمله خود را به سوی آنان نشانه رفتند.

ولی این دلاور زنان هوشمند علیرغم تمامی محدویت های تحمیلی با حضور غالب خود درتمامی عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه دندان شکن علمی، پوزه ارتجاع حاکم را به خاک کهنه جهل و مذلت مالیدند. بطوریکه از همان ابتدا زمام پیشتازی انقلاب سوم را در دستان با کفایت خود گرفتند و بدون تردید در به پیروزی رساندن این انقلاب یعنی انقلاب دمکراتیک ایرانیان نیز نقش تعیین کننده اصلی را ایفا خواهند نمود .

هم میهنان!

محدودیت های شدید باعث شد که در چهارشنبه آخر سال نیز نتوانم آتش مختصری برافروزم زیرا در زندان زابل حتی از داشتن فندک هم محروم هستم؟! و صد افسوس که در آن فرصت مغتنم نیز نتوانستم زبانه های آتش مبارزاتی پوشیده در خاکستر تن فرسوده در بندم را برای دقایقی هر چند کوتاه بر علیه رژیم ستمگر حاکم عینیت بخشم و از پشت دیوارهای بلند ارتجاع در هیجان این سرور ملی با همه نوروزیان شریک باشم تا همچون سالهای پیش در زندانهای اوین، رجایی شهر و بندرعباس با پریدن از روی آتش باستانی همراه با سایر مبارزان دربند خطاب به ایرانیان بی تفاوت و خودنگر بخوانم که زردی سکوت از تو سرخی پایداری از ما.

اما در زندان زابل به ناچار با پریدن از روی آتش مجازی دل، رساتر از همیشه خطاب به سرگردنه داران حاکم به آوای بلند فریاد بر آوردم که : زردی ستم از تو سرخی پایداری از ما.

هم میهنان !

محدودیت های شدید در یک زندان قرون وسطایی در منطقه یی بسیار محروم و دورافتاده باعث شد هنگامی که در شرف از سرگذراندن پانزدهمین بهارزندگی در پشت میله های سخت بودم نتوانم به برکت شادی تمامی آنان که نوروز فرخنده را جشن می گیرند برای لحظاتی هر چند کوتاه شادی بهار و شادمانی حلول سال نو را احساس کنم با این همه باز هم بهاری دیگر از گرد راه ظلم و ستم فرا رسید و همانگونه که برای دیر زمانی از لابلای سیم های خاردار زندانهای قاجار و پهلوی گذر کرد هم اینک نیز از لابلای سیم های خاردار در زندانهای ۳۷ ساله رژیم شادی ستیز فقیه در گذر است.

هم میهنان!

اما باز شدن روزنه یی کوچک توأم با جسارت مبارزاتی باعث شد که محدودیتها باعث نشود که از درون سیاهچالهای رژیم بربرمنش حاکم که دشمن بالفطره ایران و ایرانی است به مناسبت سیزده بدر با شما سخن نگویم و اینک بسیار خوشبختم که می توانم ضمن گرامیداشت روز جهانی زن، همراه با درودهای آتشین و شادباش های نوروزی از پیر و جوان ایرانی صمیمانه بخواهم که دراین فرصت خجسته با گره زدن میلیونها سبزه نو بهاری، گره بخت آزادی را به روی میهن اهورایی بگشایند تا پس از دو انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷ امسال به استقبال سومین بهار انقلاب و سومین بهار ازادی در کشور برویم .

هم میهنان! به یاری خدا و با همت زنان و مردان به ویژه جوانان ایرانی بدون تردید سال ۹۶ سال پیروزی عشق و خرد بر جهل و ستم جاری خواهد بود .

دمتان گرم – وجودتان سرسبز – نوروز تان پیروز و سیزده بدر به کامتان شیرین باد

ارژنگ داودی – زندان زابل

پنجم فروردین ۱۳۹۶