لاستیک بوئینک ۷۳۷ ایران ترکید

هواپیمای تابان در پرواز شماره ۶۲۴۳ مسیر مشهد- اردبیل دچار مشکل شد و از پرواز بعدی بازماند.

روابط عمومی هواپیمایی تابان در خصوص سانحه هواپیمای تابان در پرواز شماره ۶۲۴۳ مسیر مشهد- اردبیل اعلام کرد که این هواپیما پس از لندینگ هواپیما به خاطر مشکلی که برای لاستیک هواپیما ایجاد شده از انجام پرواز بعد خود باز ماند.

مسافران این هواپیما سالم هستند ولی پرواز بعدی این هواپیما هنوز مشخص نیست!