اعضاء هسته تروریستی در بحرین به کرات به ایران مسافرت داشتند

65

وزارت کشور بحرین روز یکشنبه ششم فروردین ۹۶ طی بیانیه‌یی اعلام کرد که عناصر هسته‌یی که عملیات تروریستی را طراحی و شروع کرده بود را دستگیر کرده است.

به گزارش اسکای نیوز آنها همچنین تلاش داشتند که شخصیتهای مهم بحرینی را ترور کنند. وزارت کشور خاطرنشان کرد که برخی از عناصر این هسته آموزش را از سپاه پاسداران ایران گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است:‌ عناصر این هسته در انفجار تروریستی که اتوبوس پلیس را در پایان ماه فوریة گذشته هدف قرار داد دست داشته‌اند. آنها همچنین در جنایتهای تروریستی دیگری نیز دست داشته‌اند. بازداشت‌شدگان به طراحی و عملیات تروریستی که برخی از مقامات بالا و نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بود اعتراف کردند.

بیانیه خاطرنشان می‌کند که تعداد بازداشت‌شدگان ۱۴نفر هستند که برخی از آنها در قرارگاههای تحت نظارت سپاه پاسداران ایران و برخی دیگر توسط عناصر محلی آموزش دیده‌اند. این آموزشها شامل آموزش به‌کارگیری سلاح و مواد منفجره و بررسی مواضع مورد هدف و دیدبانی میدانی بعد از تعیین سوژه و مراقبت تحرکات آنها بوده است… .

این بیانیه همچنین می‌افزاید که عناصر این هسته به کرات به ایران مسافرت داشتند و طی سالهای اخیر بالغ بر حوالی ۶۶ بار بوده است که به این سفرها برای انجام عمل تروریستی در بحرین ”صبغة دینی“ برای عضوگیری و تحرکات دیگرشان می‌دادند.

همچنین از پروژه‌های تجاری در بحرین برای پوشش فعالیتهای تروریستی و از امکان آنها برای انبار متفجرات استفاده می‌کرده‌اند و جنایت آنها شامل طراحی و اجرای عملیات تروریستی است…».