همزمان با سالگرد “ساعت زمین” ساکنان کشورهای مختلف در سراسر دنیا یک ساعت چراغ ها را خاموش کردند.

ساعت زمین یک رویداد جهانی است که توسط صندوق جهانی طبیعت و از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون هر سال اجرا می‌شود.

در این زمان علاوه بر خانواده‌ها، اماکن مهم و دارندگان کسب و کار نیز چراغ ها و دستگاههای الکترونیکی غیرضروری خود را به مدت یک ساعت خاموش می‌کنند.

این اقدام با هدف مقابله با تغییرات جوی و یادآوری درباره لزوم کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی صورت می‌گیرد.