پیش‌نویس برای تشدید تحریم‌های غیرهسته‌یی علیه ایران

52

خبرگزاری رویتر ۴فروردین ۹۵ خبر داد: سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات آمریکا روز پنجشنبه پیش‌نویس طرحی را برای تشدید تحریم‌های غیرهسته‌یی علیه ایران در سنای آمریکا مطرح کرده‌اند.

این طرح که از حمایت۱۴ سناتور دموکرات و جمهوریخواه برخوردار است، تحریم‌های الزام آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشکهای بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند.

این طرح همچنین سپاه پاسداران را مورد تحریم قرار می‌دهد، و تحریم افرادی که بر اساس فرمانهای اجرایی رئیس‌جمهوری به اتهام حمایت از تروریسم اعمال شده، با این طرح قانونی خواهند شد.

این طرح همچنین رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند، تا دارایی‌های هر فرد و نهادی را که مشغول خرید و فروش تسلیحات با ایران است، مسدود کند.