تصادف زنجیره ای در اتوبان مشهد نیشابور +فیلم

156

تصادف دهها خودرو در اتوبان مشهد نیشابور حادثه آفرید در این تصادف زنجیره ای دهها خودرو به هم پیچیدند و خسارات سنگینی به بار آمد تا کنون آمار کشته شدن یکی از هموطنان و مصدوم شدن دهها نفر اعلام شده است.

شاهدین صحنه میگویند کسی به داد مردم نمیرسد و مردم به حال خود رها شده اند.

از ابتدای طرح نوروزی تا کنون متاسفانه ۱۶۰ تن در تصادقات رانندگی کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر مجروح شدند.