درست زمان تحویل سال نو پیکر دو جوان روی دار بود

154

صبح روز دوشنبه آخرین لحظات قبل از تحویل سال۹۶ دو زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز بدار آویختند.

این دو زندانی“سیروس عابدی ”۳۶ ساله و “فرج‌بخش امرالهی ”نام داشتند و هر دو اهل شهر کرمان بودند.

این دو زندانی روز جمعه ۲۷ اسفند ماه از سالن ۶ زندان عادل‌آباد شیراز به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

اعدام زندانیان مواد مخدر درحالی در زندان‌های ایران ادامه دارد که طرح لغو مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر در کمیسیون قضایی مجلس به تأیید رسیده و مجازات مرگ برای اکثر این دست از محکومان در شرف لغو شدن است.