جشنواره «لاس فالاس» نوزدهم مارس در شهر والنسیا اسپانیا آغاز شد. این جشنواره خیابانی که پنج روز به طول خواهد کشید ۳۸۰ سال قدمت دارد. شرکت کنندگان با پوشیدن لباسهای سنتی به رقص و پاکوبی می‌پردازند و با به آتش کشیدن عروسک‌های کاغذی به طنز و طعنه سنت و سیاست و سرنوشت را به سخره می‌گیرند.