ابتکار ویژه نوروزی یک دختر خانم + فیلم

221

یک دختر کرد برای دلخوشی بیماران درست در لحظه تحویل سال نو به بیمارستان شریعتی سنندج رفته است و برای بیماران آواز میخواند!