حکم شلاق کارگر معدن بافق تایید شده است

222

محمدعلی جداری فروغی وکیل کارگران معدن بافق گفت: حکم ۳۰ ضربه شلاق برای این فعال کارگری حذف نشده است. این فعال کارگری به ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۲ سال و ۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

محمدعلی جداری فروغی : “پیش از این شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان یزد طی رایی که به تاریخ ۱۱ خرداد سال ۹۵ صادر شده بود، محمد حسن تشکری را به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی (موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی)، به تحمل ۱۱ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری معلق شده به مدت ۵ سال محکوم کرده بود”.

وی با یادآوری اینکه در پرونده دیگر کارگران معدن سنگ آهن بافق، مجازات شلاق به جریمه نقدی تبدیل اما در دادنامه محمد حسن تشکری مجازات ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی برای مدت ۲ سال تعیین شده است، گفت: “به نظر من هیچگونه دلیلی بر محکومیت موکل‌ام به اتهام معاونت در اخلال در نظم وجود ندارد و می بایست حکم برائت صادر می‌شد”.