کارگران خط لوله پالایشگاه فراشبند

 نیروهای خط لوله ی پالایشگاه گاز فراشبند(در استان فارس) در اعتراض به برخورد پیمانکار و عدم پرداخت به موقع حقوق، عدم امضای قرار داد، عدم ارائه فیش حقوقی، اخراج بدون دلیل کارگران، عدم پرداخت عیدی، عدم برداخت کامل افزایش حقوق و … در مصلی نماز جمعه فراشبند تجمع کردند.

این کارگران زحمت کش با بیان اینکه در محیط کار هیچگونه آرامش روحی نداریم و تمامی ماه ها باید با شکایت و تجمع حقوق خود را بگیریم گفتند: چند روز دیگر عید نوروز است و ما نیز هرکدام بیش از ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان از مغازه ها بدهکاریم و دیگر کسی به ما قرض نمیدهد و پیمانکار نیز میخواهد با مقدار ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان عیدی و سنوات ما را رد کند.

کارگران خط لوله ی پالایشگاه فراشبند که تقریبا همه بومی شهر فراشبند می باشند گفتند: در یک تجمع از پیمانکار حقوق خود را مطالبه کرده و خواستیم که با توجه به گفته خامنه ای در روز کارگر، توجه ویژه به پرداخت حقوق شود که آقای پیمانکار با تمسخر گفت: صحبت های رهبری همه جنبه ی تبلیغاتی دارد و برای تلویزیون است!