وضعیت دردناک ۱۷۰۰کارگرپلی اکریل در آستانه سال نو

83
کارگران پلی اکریل

یکی از کارگران پلی رنج نامه کارگران پلی اکریل اصفهان را برایمان ارسال کرده اند که عینا درج میکنیم:

در آخرین روزهای سال و در شرایطی که چند روز دیگر سال نو از راه میرسد کارگران پلی اکریل اصفهان علیرغم اعتراضات مکرری که تاکنون داشته اند موفق به دریافت دستمزدهای خود نشده اند. این کارگران ۹ ماه دستمزد معوقه دارند و هیچکس نیست تا گرهی از مشکلات آنان باز کند.

بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، هر بار که آنان برای دست یابی به حقوق معوقه خود دست به تجمع میزنند یکی از مسئولین میاید و قولی میدهد اما از پرداخت مزد خبری نمیشود. قرار بود حدود پانزده میلیارد تومان الیاف موجود در کارخانه به فروش برسد تا شب عیدی از محل آن دستمزد کارگران پرداخت شود، الیافها فروخته شد اما خبری از پرداخت ریالی پول به کارگران نشد.

یکی از کارگران پلی اکریل میگوید: از مهر ماه به این سو که کارخانه زیر نظر وزارت صنعت و معدن قرار گرفته است به جای حل مشکل کارگران، دستمزد معوقه آنان از ۴ ماه در آنزمان به ۹ ماه در حال حاضر رسیده است. وی ادامه میدهد نقشه تعطیلی کارخانه با همکاری دولت و سهامدار از همان اول سال کشیده شده بود و به همین دلیل نیز وزارت صنایع نیز کاری برای کارخانه نمیکند. وی می افزاید: تصمیم به تعطیلی کارخانه از اول سال گرفته شده بود، آنموقع مدیر عامل به ما گفت امسال شما بیش از سه ماه حقوق نخواهید گرفت و ما تازه به این نتیجه رسیده ایم که چرا مدیر عامل چنین حرفی زد.

یکی دیگر از کارگران پلی اکریل گفت: تا تجمعی میکنیم سریعا اسم مان را میدهند اداره اطلاعات، یکی نیست به اینها بگوید شما که اینقدر تیغ تان می برد چرا حتی یکبار مسئولان دزدی که این شرکت بزرگ را به چنین روزی انداختند و این کارخانه را با ۱۷۰۰ کارگر به روز سیاه نشاندند صدا نمیکنید.

این کارگر ادامه داد: تمام تلاش شان این است تا برای همیشه درب کارخانه به این عظمت را ببندند. برای شان مهم نیست که کارگری که ۱۵ سال – ۲۰ سال عمرش را در بدترین شرایط و در تماس با مواد شیمیایی در این کارخانه گذاشته والان فرزندان بزرگ و عروس و داماد دارد کجا باید برود کار کند و بقیه عمر خود را چگونه زندگی کند.

وی می افزاید: بسیاری از کارگران شب عیدی حتی پول خرید یک عدد نان را هم ندارند و اینقدر از دوست و فامیل قرض کرده اند که دیگر رو ندارند از کسی تقاضای قرض بکنند.

ما۹ماه است حقوق نگرفتیم وزندگی هممون روبه خراب شدن است وهیچکس به داد ما نمیرسد ونمایندگان مابه استاندار رجوع کرده وایشون درکمال پروریی میگوید شخصی پشت این کار هست که حتی دولت زورش به او نمیرسد حالا اون شخص کی هست خدا میداند.  ما کارگران تمام کارشکنی این شرکت روبه چشم دولت وشخصی به نام محمود فضیلی نژادمیدانیم چون ایشون از زمان ورودشون به شرکت دشمنی خودش رونسبت به کارگران مظلوم ثابت کرد و درحال حاضر با همدستی دولت نقشه بربستن شرکت کشیده اند. تاشرکت را مفت تصاحب کنند.

این فرد هریکشنبه شب به قول خودشون روضه میگیرد آیا این روضه است؟ روضه ایی که تمام بررگان از جمله استاندار و فرماندار و دیگر نمایندگان شرکت میکنند و نقشه برای بدبخت کردن کارگران  مظلومی میکشند که الان ۹ماه است که بدون حقوق زندگی را با رنج و زحمت سپری میکنند.