چهارشنبه سوری در نازی آباد و تهرانپارس + فیلم

715

فیلمها گویای صحنه ها هستند خبرنگاران آژانس ایران خبر از سراسر میهن با شور و شوق از شادمانی مردم و انفجار شادیها سخن میگویند