چهارشنبه سوری در مشهد، این شهر هم غوغا است+ فیلم

395

خبرنگار آژانس ایران خبر از مشهد گفت: این شهر هم مثل شهرهای دیگر غوغا است مشهد، نیروی انتظامی هم خیلی به ظاهر قدر قدرت می نمود اما در خیابان هاشمیه، اول خیابان ۱۹ یک ترقه قوی به سمت خودروی آنها پرتاب شد و این ماشین را مورد هدف قرار داد و ماموران را بشدت زخمی کرد.

 این ماشین و دو مأمور داخلش که یکی از آنها با درجه سرهنگ بود، مشغول گشت برای دستگیری مردم بودند که در جریان این تهاجم مجروح شده و به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

 در شهرما بسیاری از خیابانها مراسم جشن چهارشنبه‌سوری برگزار شد.