بنا‌ به گزارش الجزیره نتایج یک پژوهش توسط مجله پزشکی دلانسیت نشان می‌دهد که بیش از ۸۰۰تن از کادرهای طبی سوریه از شروع جنگ در سال ۲۰۱۱ در نتیجه جنایات جنگی مثل بمباران بیمارستانها و تیراندازی و شکنجه و اعدام، کشته شده‌اند.

در این بررسی آمده است که بیشتر این نفرات توسط نیروهای طرفدار رژیم بشار اسد کشته شده‌اند و رژیم سوریه و روسیه متهم هستند که ساختمانها و کادرهای طبی را در یک چارچوب استراتژیک و به‌طور سیستماتیک مورد هدف قرار می‌دهند تا این اهداف تبدیل به مناطق جنگی شوند.

دکتر سامر جبور استاد دانشگاه آمریکایی بیروت و یکی از تهیه‌کنندگان این بررسی می‌گوید که سال ۲۰۱۶ خطرناک‌ترین سال تا امروز برای کادرهای پزشکی در سوریه بوده است…