خبرنگار آژانس ایران خبر از تبریز گزارش داد: سرهنگ پاسدار علی اسماعیل پور معاون اجتماعی فرماندهی نیروی  انتظامی آذربایجان شرقی گفته است که موقع دستگیری جوانی توسط ماموران کلانتری ۱۲ منجر به درگیری شده است و با مقاومت جوانان مواجه شدند این مقاومت با پرتاب بمب دست ساز به سمت نیروی انتظامی همراه بود که منجر به زخمی شدن نیروی مزبور شد.

خودروی آنان بکلی خسارت دید و مامور مربوطه به بیمارستان فرستاده شد و در نهایت هم نتوانستند جوان مزبور را دستگیر کنند.