دکتر سلطان نعیمی آکادمیست و کارشناس
دکتر سلطان نعیمی آکادمیست و کارشناس

تلویزیون اسکای نیوز۲۳اسفند ۹۵ می‌گوید:‌نظرات مختلفی در مورد اختلاف کشورهای عربی با ایران مطرح می‌شود برخیها می‌گویند اختلاف مذهبی است و برخی دیگر می‌گویند اختلافها سیاسی است. کدام یک درست است؟

دکتر سلطان نعیمی آکادمیست و کارشناس امور ایران:

مذهب و عقاید، چیزی نیست جز ابزاری برای دخالت ایران در منطقه. آنچه که ایران انجام می‌دهد و مسائل مذهبی و عقیدتی که مطرح می‌کند ابزارها و وسایلی برای محقق کردن دخالتهایش در منطقه است. دلایل روشنی وجود دارد که جنبه اعتقادی و مذهبی برای ایران هیچ اهمیتی ندارد. ایران در مورد مشکلات قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان، در کنار ارمنستان که مسیحی است قرار گرفت. آنهم علیه آذربایجان که اغلب مردم این کشور شیعه اثناعشری هستند. بنابراین، مذهب چیزی جز ابزاری برای محقق کردن دخالت ایران در منطقه نیست.

یک موضوع هست که باید به آن توجه کرد این‌که ایران، از سرنگونی می‌ترسد. لذا تلاش می‌کند نفوذش در منطقه را گسترش دهد. بعد از مرگ خمینی در اواخر دهه ۸۰ میلادی، سران ایران جلسه تشکیل دادند و رفسنجانی هم حضور داشت آنها گفتند هیچ امیدی به بقای ایران جز با گسترش نفوذ در منطقه وجود ندارد.

ایران سعی می‌کند در هر کشوری به فراخور حال آن دخالت کند تا شکافها را در میان آنها دامن بزند.

من فکر می‌کنم اگر دخالتهای ایران در منطقه، به ضرر منافع آمریکا باشد، ترامپ آن را در طرح خود وارد می‌کند. ما در دنیای عرب باید در صدر طرحهایمان، مقابله با دخالتهای ایران در منطقه باشد. زیرا این دخالتها باعث بسیاری از مشکلات دیگر شده است. من امیدوارم یک طرح مشخص و روشن برای جلوگیری از دخالت ایران در منطقه وجود داشته باشد.