۴ تجمع بزرگ اعتراضی در تبریز

164
اعتراضات کارگران تبریز
  •  از صبح امروزسه‌شنبه۲۴اسفندماه۱۳۹۵ بیش از ۲۵۰تن‌ازکارگران کارخانه سیمان صوفیان تبریز در اعتراض به عدم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی همانند پایه سنواتی وتجمیع سنواتی برای دومین روز متوالی در محوطه کارخانه تجمع کردند.
  • بیش از ۱۲۰ نفر از کارگران و کارکنان شرکت کمپرسور سازی تبریز؛ امروز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه؛ هشتمین روز اعتصاب خود را ادامه دادند. شماری ازاین کارگران تجمع‌کننده کارخانه کمپرسور سازی تبریز می گفتند از هفدهم اسفندماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز تجمع کرده‌ایم؛ به گفته کارگران کمپرسور سازی تبریز، از پنج ماه پیش تاکنون مزدی به آن‌ها پرداخت نشده‌ است، همچنین عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده‌ایم همچنین طی روزهایی که تجمع کرده‌ایم چند روزی کارفرمای بخش خصوصی کارخانه با تهدید کارگران درهای ورودی کارخانه را به روی آنان بست و تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان استانی پاسخ مشخصی به این خواسته‌ها داده نشده است.
  • کارگران شرکت آکیا خودروتبریز صبح امروزسه‌شنبه۲۴اسفندماه۱۳۹۵در اعتراض به عدم پرداخت یکسال حقوق‌شان در برابر فرمانداری  تجمع اعتراضی برگزار کردند.
  • تجمع کارگران شرکت «بلبرینگ سازی تبریز» به همراه خانواده هایشان در اعتراض به مطالبات معوقه از محدوده کارخانه صبح امروز سه‌شنبه۲۴اسفندماه۱۳۹۵ به مقابل ساختمان استانداری  آذربایجان شرقی انتقال یافت.

منابع خبری گفتند ،در ادامه اعترضات نه روز گذشته کارگران بلبرینگ سازی تبریز در محدوده کارخانه ، ساعاتی قبل کارگران تصمیم گرفتنند به همراه خانواده هایشان برای رساندن صدای اعتراضشان تجمع خودرا از محل کارخانه به مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی انتقال دهند.