عکس روز

82

جواد ۱۲ساله: “ناچارم نقش حاجی فیروز را بازی کنم تا بتونم کمی میوه، آجیل، شیرینی و اگر بشه، گوشت برای خانواده‌ام بخرم.”