در زندان چابهار و زاهدان ۴ زندانی را کشتند

167
اعدام در زاهدان

در حالیکه شب گذشته ده ها نفر از خانواده های زندانیان اعدامی پشت در زندان برای توقف اعدام بستگانشان تجمع . کرده بودند،  چهار زندانی با اتهامات مواد مخدر را در زندانهای زاهدان و چابهار به دار کشیده و کشتند.

زندانیانی که صبح امروز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه به دار کشیده شدند شامل۳ زندانی در زندان های زاهدان و یک زندانی در نیکشهر بود، اسامی زندانیان  یارمحمد ریگی، اسماعیل ریگی و رحیم ریگی در زندان زاهدان و منوچهر آبخیز اهل نیکشهر روز گذشته در زندان چابهار اعدام شدند. افزایش اعدام زندانیان بلوچ اهل سنت متهم به حمل مواد مخدر در پی دستور محرمانه رئیس قوه قضائیه نسبت به “تسریع اعدام زندانیان اهل سنت” می باشد.

مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در همین زمینه در نامه ای به آیت الله خامنه ای نگرانی خود نسبت به انتشار گزارشهایی مربوط به دستور محرمانه رئیس قوه قضائیه در “تسریع اعدام زندانیان اهل سنت” را ابراز کرده و خواهان پیگیری این موضوع شده بود.