جمعبندی تجمع بی نظیر پیشکسوتان کشوری و لشگری در سراسر ایران + فیلم

265

صبح امروز یکشنبه ۲۲اسفندماه ۹۵ همراه با تجمع بزرگ بازنشستگان لشکری و کشوری در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری در شهرهای دیگر نیز این تجمعات شکل گرفت.

بازنشستگان لشکری و کشوری در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد ، تبریز، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قم،  فردوس، ، اردبیل و خرم آباد برگزار شد. بازنشستگان کشوری و لشگری در این شهر ها با در دست داشتن دستنوشته هایى خواسته های خود را اعلام کردند.

آنها خواستار همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.

طبق قرار بازنشستگان قرار بود از سراسر کشور خود را روبروی دفتر روحانی در تهران برسانند و مکانهای زاپاس هم در شهرستانها در نظر گرفته شده بود. طبق معمول همه سر وقت سر قرار حاضر شدند. بازنشستگان اگرچه نا خرسند از حقوقی که بدست نیاورده بودند ولی از همدلی و همسویی و از داشتن همکاران در کنار خود بسیار خرسند بودند و این را به فال نیک گرفتند که با همدلی و اتحاد و همفکری میتوان به خواسته های بازنشستگان رسید! سرود مرز پر گهر که در انتهای تجمع خوانده شد بر شکوه این تجمع بزرگ افزوده بود.

در تجمع صبح امروز ،بازنشستگان در مقابل نهاد ریاست جمهوری شعار میدادند: لشکری، کشوری، اتحاد اتحاد!

شعارها توسط یکی از استاتید که بر بالای سکو ایستاده بودند هدایت میشد؛

گزیده ای ازشعارها به شرح زیر بود :

یک اختلاس کم شود مشکل ما حل شود.

منزلت ، معیشت حق مسلم ماست

ماهمه باهم هستیم ، هیچ جا نمیریم

لشکری کشوری اتحاد اتحاد همینجاهستیم

مدعیه عدالت خجالت خجالت

نوبت ما که میشه خزانه خالی میشه میشه

حکومت عدل علی این همه بی عدالتی

الان شب عیده ما عزا گرفتیم

شعار یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه

مسئول بی کفایت این آخرین پیام است

ما منتظر نتیجه هستیم هیچ جا نمیریم همین جا هستیم ننگ ما ننگ ما صداو سیمای ما

ارتشی پرستار اتحاد اتحاد

قبل از ساعت ۱۰ جمعیت شکل گرفت و هرلحظه بر آن اضافه میشد طوریکه بیش از۷۰۰۰ هزارتخمین زده میشد حتی کوچه های فرعی ازجمعیت پرشده بود.

دراین تجمع که ازشرق وغرب وجنوب وشمال کشورحضورداشتند پیرزنان و پیرمردانی حضورداشتندکه برای احقاق حقوق ازدست رفته دوشادوش دیگرهمکاران شعار میدادند.

درساعت ۱۱:۳۰ نمایندگان بازنشستگان جهت ملاقات به داخل دفتر دعوت شدند. دراین ملاقات قطعنامه وخواسته ها بصورت مکتوب تحویل داده شده است.  پیشکسوتان کشوری و لشگری قرار گذاشتند در صورتی که به خواسته های آنها پاسخ داده نشود در اولین هفته شروع به کاردولت و مجلس درسال ۹۶ با تجمع باشکوه تری با همفکری هم درمکان مورد مشورت بابازنشستگان انجام خواهیم داد. این تجمع  درساعت ۱۴پایان یافت.

فیلم ضمیمه مربوط به خرم آباد است