تجمع دانشجویان بابل، تجمع مالباختگان کاسپین، تجمع کارگران بروجرد

81

اقشار مختلف مردم صبح روز سه‌شنبه ۲۱اسفند تجمعهای اعتراضی در تهران، بابل و بروجرد برگزار کردند.

در تهران غارت شدگان مؤسسه کاسپین در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادت آباد، تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان اموال به غارت رفته خود شدند.

در بابل جمعی از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی در اعتراض به بی‌قانونیهای انجام گرفته توسط کمیته انضباطی و همچنین احضار دانشجویان فعال و اعلام حمایت از آنان تجمع کردند.

همچنین در بروجرد مجددا کارگران شهرداری به همراه خانواده هایشان به تجمع و راهپیمایی پرداختند