احسان مازندرانی اعتصاب غذا کرد

76

ظهر امروز احسان مازندرانی با یک یورش به خانه اش بازداشت شد، همسرش خانم حسینی گفته است که ماموران سپاه با یورش به منزل مسکونی ایشان با استفاده از شوکر به همراه ضرب و شتم آقای مازندرانی را با خود برده اند. آقای مازندرانی  که روز ۲۳ بهمن‌ماه با پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شده بود ظهر امروز در منزل خود مجددا بازداشت شد. مازندرانی آبان ماه ۹۴ به اتهام “مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت” بازداشت شده بود.

هنوز دلیل بازداشت اخیر این فعال حوزه رسانه مشخص نیست. خانم ملیحه حسینی، همسر احسان مازندرانی در اینستاگرام خود خبر از بازداشت همسرش را داده است.

خانم حسینی نوشت: “ظهر امروزماموارن سازمان اطلاعات سپاه با یورش به منزل ما واستفاده از شوکر و ضرب و شتم احسان مازندانی را بازداشت کردند.”
به گفته خانم حسینی، آقای مازندارنی در اعتراض به بازداشت خود از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.