مسجد سلیمان

صد سال پیش طلای سیاه با اولین چاه در این سرزمین فوران کرد و شهری که قرار بود پیشرفته ترین شهر ایران باشد الان به وضعیتی افتاده که  از فقر و فاقه و شکاف طبقاتی عظیم و فقدان امکانات اولیه  مردم توان تهیه نان شب خود را ندارند در حال انفجار است از طلای سیاه سهم مردمش سیاهی آن و طلایش سهم از ما بهتران شد!

آمار خودکشی در آن بقدری در این منطقه بالاست که به شهر ارواح تبدیل شده است.

از نظر آب و برق و مینیمم های رفاهی این شهر بشدت در مضیقه است. در هر ۴۸ ساعت ۲ساعت آب غیر بهداشتی در دسترس مردم محروم قرار میگیرد و درگرمای ۵۰درجه تابستان با این وضعیت برق امکان استفاده ازکولر و وسایل سردکننده وجود ندارد و همیشه ضجه کودکان و مردم محروم به آسمان است. وضعیت طوری شده که مردم دیگر آرزوی باران هم ندارند، چرا که آن هم دردی به دردهایشان می افزاید و چند قطره باران در خیابانهایی آبراهی ندارد تبدیل به سیل میشود!

به این شهر کوچکترین رسیدگی  نمیشود و بجای رسیدگی های معمول از این شهر، جهت تبعید وآزار زندانیان است.