لوله خوابی در بهبهان پدیده جدید زندگی در ایران 

150

در بیابانهای بهبهان اخیرا تعدادی از مردم دیده شده اند که در لوله های آب استراحت می کنند این مردم فقیر که در سرمای بهبهان جایی برای استراحت ندارند از لوله های آب فاضلاب برای خوابیدن استفاده میکنند. یکی از هموطنان بهبهانی نوشته است: بهبهان  یکی از شهرهایی است که منابع طبیعی و زیرزمینی در آن فراوان است و نباید آثاری از فقر در آن باشد، اما می بینیم که پس از پدیده شوم گورخوابی در تهران مردم بهبهان هم در لوله های فاضلاب می خوابند، می‌بایست که حداقل آثاری از فقر در آن باقی نمی‌ماند. اما حالا پس از پدیده گورخوابی در تهران مردم بهبهان که در این حکومت جز فقر و محرومیت چیزی بدست نیاورده‌اند شب در لوله‌هایی که برای فاضلاب استفاده خواهد شد می‌خوابند. این در حالیست همه ثروت مردم ایران خرج ویلاهای خود و آقازادهایشان می‌کنند و سهم مردم سراسر این میهن تنها گورخوابی یا لوله‌خوابی یا بیابان خوابی است.