زندان رجایی شهر

بنا‌ به گزارشهای دریافتی از زندان رجایی شهر بند زندانیان عادی، شامگاه گذشته، یک زندانی این شکنجه گاه قرون وسطایی، در سالن ۳۰ بند ده اقدام به خودکشی کرد.

همبندان این زندانی میگویند اسم او علی اصغر صورتگر است و به کمک دوستانش به بهداری اوین برده شده است وضعیت فعلی او مشخص نیست. این زندانی بی نوا ۱۷سال است که توسط زندانبانان این زندان مخوف شکنجه میشود.

همچنین در پنجشنبه‌شب ۲۸بهمن ۹۵، یکی از زندانیان محبوس در همین زندان به نام  میثم کریم پور در اعتراض به شرایط طاقت‌فرسای و فشار زندان خودکشی کرد.

این زندانی پس از انتقال به بیمارستان با کمک پزشکان نجات یافت، ولی در شرایطی که هنوز وضعیت وی تثبیت نشده بود و با وجود مخالفت پزشکان، او را به زندان برگرداندند.