خبرگزاری واس وابسته به عربستان گزارش داد ایران از آغاز انقلاب تاکنون جز صادر کردن مرگ به کشورهای همسایه ارمغان دیگری نداشته است، و با حمایت از گروهک‌های تروریستی به ناامنی در منطقه دامن می‌زند.

این مسأله در یمن نیز تکرار شده، و ایران با حمایت استراتژیک و لجستیکی و نظامی از تروریستهای حوثی به بحران این کشور دامن زده، از طریق شرکتهای صوری به قاچاق اسلحه و کالا به یمن می‌پردازد.

برخی منابع محلی یمن می‌گویند تروریستهای حوثی محموله بزرگی از مواد مخدر تحت عنوان کمکهای پزشکی وارد کشور کرده‌اند.

به گفته این منابع محموله ذکر شده به صنعا رسیده و در انبارهای برخی تجار وابسته به حوثی‌ها ذخیره شده است.

هدف از وارد کردن مواد مخدر به یمن طبیعتاً تخریب جامعه یمنی و رواج اعتیاد در کشور، و در ادامه تخریب و ویرانی بیشتر و همچنین کمک به حوثی‌ها و صالح برای کسب درآمد از طریق فروش مواد مخدر است.

در گزارش دیگری به پذیرش ۷۰۰۰ دانشجوی یمنی در ایران و آموزش آنان بر اساس فکر افراطی اشاره شده، که در آینده برای یمن خطر بزرگی به‌شمار می‌رود.

ایران همچنین مینهای ساخت خود را در اختیار تروریستهای حوثی و مزدوران صالح قرار داده است، که تاکنون باعث کشته شدن بسیاری از غیرنظامیان بی‌گناه در یمن شده‌اند.

این در حالی است که در نقطه مقابل دولت عربستان سعودی از طرح ایجاد چند منطقه آزاد تجاری در مرزهای یمن و سعودی خبر داده، و به دولت قانونی یمن برای تقویت اقتصاد و صنعت کشور و بازگرداندن آن به شرایط مطلوب کمکهای مختلفی ارائه کرده است.