تجمع معلمین مقابل مجلس

 تجمع معلمان (شاغل و بازنشسته) از ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند در مقابل مجلس ین تجمع که هم اکنون ادامه دارد مورد حمایت اقشار دیگر جامعه از جمله تعدادی از کارگران قرار گرفته است.

هر لحظه به این تجمع اضافه میشود اخبار تکمیلی را از آژانس ایران خبر دنبال کنید