تجمع اعتراضی کارگران پارسیلون

امروز پنج شنبه باز هم کارگران خسته و نا امید با خانوادهایشان جلوی استانداری اعلام کردن با جیب و شکم خالی به استقبال سال نو میروند. دغدغه‌ کارگران کارخانه پارسیلون و تجمع آن‌ها در مقابل استانداری لرستان تازگی ندارد، حالا تمام مردم از مشکلات آن‌ها با خبراند و امروز نیز به خیابان آمده‌اند و می‌گویند گرسنه‌ایم. اعتراض این کارگران ماه‌هاست جریان دارد اما امروز همراه با همسر و فرزندان خود در مقابل استانداری تجمع کرده‌اند تا اعتراض خود را با صدای بلندتری فریاد بزنند شاید گوشی برای شنیدن پیدا شود. صنعت ۴۰ ساله لرستان از زمانی که به بخش خصوصی واگذارشده بدهکاری‌های زیادی به بار آورده و کارگران این کارخانه نیز علاوه بر ۱۹ ماه طلب عقب‌افتاده قبلی خود در حال حاضر نیز بیش از ۱۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

تجمع و اعتراضات پی‌درپی کارگران کارخانه پارسیلون جهت دریافت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان استانداری لرستان تنها امید این کارگران شده ولی تاکنون راه به‌جایی نبرده و تاکنون با وعده‌های توخالی مسئولان مواجه شده‌اند. قصه پر غصه کارگران کارخانه پارسیلون سردراز دارد؛ این کارگران پس از هر بار تجمع با وعده‌ای جدید از سوی مسئولان مواجه می‌شوند ولی پس از گذر زمان تنها پای وعده‌های جدید به میان می‌آید و خبری از پرداخت حقوق نیست.

روزهای پایانی سال در حال گذر است و سفره این کارگران در ایام عید خالی ولی این کارگران راهی جز تجمع کردن ندارند، تجمعی که هر بار با دادن وعده‌ای جدی خاتمه می‌باید و پس از گذر زمان تنها وعده‌ها تمدید می شود.

این چندومین تحصن کارگران پارسیلون در جلوی استانداری لرستان در چندماه گذشته است. کارخانه پارسیلیون بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه بود که قبل از انقلاب توسط آلمانها ساخته شده بعداز سوئ مدیریت ها و اختلاس های فراوان نزدیک به ده سال است کارکنان و کارگرانشان را به معترضان و تحصن کنندگان رسمی جلوی استانداری لرستان تبدیل کرده است.