کولاک و سرما و نیروی انتظامی مرزی جان کولبران را میگیرند

69

شب هنگام ۱۵اسفند ۹۵سرمای شدید و کولاک جان کولبر ۱۷ساله سردشتی را گرفت. این کولبر جوان کامران رشکه نام داشته است. تعداد دیگری از کولبران همراه این نوجوان سردشتی نیز دچار سرمازدگی شدند.

در همین روز ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در سردشت با شلیک گلوله یک کولبر دیگر سردشتی را با شلیک مستقیم هدف قرار داده و مجروح نمودند. این کولبر زحمتکش بهمن توفیقی نام دارد و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته است و حالش هم اکنون مساعد نیست.

طی دو هفته اخیر مرزبانان دولت تدبیر و امید این هشتمین کولبر است که با تیر مستقیم یا می کشند یا مجروح می کنند.