نیروی انتظامی دستفروشی در ولیعصر را ممنوع کرد

93
دستفروشان ۴راه ولیعصر جمع شدند

آخرین امید برای آنهایی که فوق العاده محروم ولی امیدوارند که شاید فرجی حاصل شود اقدام به دستفروشی است. این محرومان که اغلب همه امیدشان به روزهای آخر سال و خریدهای مردم در خیابان بود این امیدشان را هم نیروی انتظامی به یاس بدل کرد. طبق اخبار امروز نیروی انتظامی از  کار دستفروشان در چهار راه ولیعصر ممانعت به عمل آورد. این دستفروشان که مطابق عرف در واپسین روزهای باقیمانده از سال بساط کسب و کار خود را در محدوده تقاطع خیابان ولیعصر- انقلاب در تهران دایر می‌کردند، ساعتی پیش توسط عوامل انتظامی از ادامه فعالیت منع شدند.